?

Log in

No account? Create an account

sarmata


Польские пропагандистские плакаты конца 1930-х годов

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
"Требуем колоний для Польши!"
Плакат морской и колониальной лиги (1938)


"Требуем всеобщих взносов на строительство военного флота!"
Плакат морской и колониальной лиги (1938)


Летучие гусары (1938?)


"15-летний план строительства Польши" (1939)

"Пойдем из года в год большими шагами вперед,
Ибо хотим и можем перегнать другие народы и государства".

Маршал Польши Эдвард Рыдз-Смиглый (1939)


"На насилие ответим силой" (1939)

"Своего не отдадим.
Агрессора победим".
"В случае войны каждый мужчина без различия возраста и каждая женщина будут солдатами" (Э. Смиглый-Рыдз)

"Руки прочь!" (сентябрь 1939)


"К оружию!" (сентябрь 1939)

"Сплотившись и объединившись, победим врага!"

Беженцы в осажденной Варшаве
* * *
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:31 pm (UTC), maximkoo commented:
А вот вопрос - на второй картинке слово "Жендамы" - видимо, "требуем". На первой над Z нет точки - почему?

Польского не знаю, опираюсь на познания в чешском.
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:37 pm (UTC), sarmata replied:
Должна быть, но вместо нее поперечная черточка. Видимо, такая графика.
— On August 18th, 2009 02:42 pm (UTC), gimel11 posted a reply · Expand
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:32 pm (UTC), svinobaza commented:
Можете прокомментировать плакат с 15-летним планом? Что означает последний пункт? Выравнивание положения между регионами?
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:38 pm (UTC), sarmata replied:
Да, именно.
— On August 18th, 2009 01:43 pm (UTC), sarmata posted a reply · Expand
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:33 pm (UTC), babs71 commented:
Чертовски смешно выглядит это сейчас. :(
Кстати, а что они планировали делать в 51-54 годах (на плакате про 15-летни
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:40 pm (UTC), sarmata replied:
"Выровняем экономическое положение всей Польши" (индустриальный Запад и аграрный Восток)
* * *
(Deleted comment)
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:40 pm (UTC), sirjones replied:
"Томек на берегах Амазонки"
— On August 18th, 2009 01:41 pm (UTC), sarmata posted a reply · Expand
— On August 18th, 2009 02:02 pm (UTC), sarmata replied, “Взять и поделить?” · Expand
— On August 18th, 2009 02:27 pm (UTC), chinoock replied, “Re: Взять и поделить?” · Expand
— On August 18th, 2009 03:09 pm (UTC), sarmata replied, “Re: Взять и поделить?” · Expand
— On August 18th, 2009 02:34 pm (UTC), cancellarius replied, “Re: Взять и поделить?” · Expand
— On August 18th, 2009 03:11 pm (UTC), sarmata replied, “Re: Взять и поделить?” · Expand
— On August 19th, 2009 03:01 am (UTC), eugene_gu replied, “Re: Взять и поделить?” · Expand
(Deleted comment)
— On August 18th, 2009 04:15 pm (UTC), sarmata replied, “Re: Взять и поделить?” · Expand
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:40 pm (UTC), sparrow_hawk commented:
на первом плакате ручки загребущие характерно так

хотели колонию для поляков - получили колонию для поляков... игра слов, да

интересно, получилось бы выравнивание "Польши А" и "Польши Б" "если б всё шло по плану"... не думаю...
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:42 pm (UTC), sarmata replied:
У нас длинные руки! :)
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:52 pm (UTC), imke commented:
Что-то у сплотившегося и объединившегося лицо катастрофически не геройское :))
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 01:57 pm (UTC), cancellarius commented:
мой любимый Хемар
адекватно его таланту перевести не смогу - это надо по-польски

Do ostatniego mężczyzny!
Do ostatniej kobiety!
Miałeś bronić ojczyzny,
Miałeś bronić Warszawy –
Generale!

Już twe kukułcze portrety
W jutrzejszej jaśniały chwale,
Chrypło radio od twej przyszłej sławy.
Jak koguty piały ci gazety,
Że do ostatniej kobiety!
Do ostatniego mężczyzny!!
O spadkobierco buławy…

O, polska tragedio plew,
które ziarnami łudzą!
Jak łatwo powiedzieć „krew”!
Gdy chodzi o cudzą,
jak łatwo przywołać „śmierć”!
gdy chodzi o życie –
owych mężczyzn ostatnich,
owych kobiet ostatnich,
którym pan dał słowa bez pokrycia!

Wicher targa rumuńską nocą
Próżno oczy i uszy zakryjesz –
To upiory do okien łopocą –
Generale! My polegli. Ty żyjesz?

Niech pan oczy i uszy zasłoni,
Niech pan w oknach zaciągnie firanki
Bo tam stoją żołnierze – bez broni
Tak jak wyszli na niemiecki tanki.

Bo tam stoi tłum rozgoryczony,
Który panu dawał z gorzkiej biedy
Grosz ostatni – na „fundusz obrony”
Ciała liche - na „żywe torpedy”.

Bo tam stoją warszawscy cywile,
Którzy z szarej warszawskiej ulicy
Uczynili polskie Termopile
Gdy pan uniósł głowę ze stolicy.

Wiosna w okna jak ptak czarny bije.
Któż to płacze opodal w alkowie?
Niech pan uszy i oczy zakryje.
Co pan nocnym upiorom odpowie.

Oni panu uwierzyli. Jak jeszcze
Nigdy w polskich nie umieli dziejach.
Pan te krzyki pamięta? Te dreszcze,
Uniesienia? Te kwiaty w alejach?

Jakby chcieli naraz w jednej chwili
Silni, zwarci, cudowni, gotowi –
Panu oddać wszystko, co byli
Umarłemu winni Marszałkowi

Jakby naraz w jednym serca wstrząsie,
Panu chcieli chojnie, tysiąckrotnie,
Wynagrodzić to wszystko, czem on się
Gryzł po nocach, gorzko i samotnie.

Na to w Polsce stulecia czekały.
Wieki w Polsce modliły się o to,
Żeby naród stał za wodzem – cały
Wiarą, zgodą, natchnieniem, ochotą!

To był taki kapitał niezmierny
Przyszłej mocy, a pan go roztrwonił
Sąd nad panem? Boże miłosierny!
Głowa pańska? – głowę pan obronił.

Pułki pańskie tak, czy owak zbrojne?
Plany tajne, które pan gotował? –
Ach, pan przegrał coś więcej, niż wojnę
Coś więcej niż wojsko – zmarnował.

Kiedy pan przejeżdżał granicę
Po raz wtóry tej nocy, kulawy
Staruszek, jenerał Sowiński
Padł na Woli, broniąc Warszawy.

Gdy przed panem na rumuńskim moście
Strażnik szlaban szeroko otworzył
Po raz wtóry, w tę noc, siwą głowę
Pod Cecorą Żółkiewski położył.

W deszcz wrześniowy nagle powiało
Gorzkim majem płaczącym w niemocy
To chmurny Marszałek Piłsudski
Po raz wtóry umarł tej nocy.
[User Picture]
On August 18th, 2009 02:11 pm (UTC), sarmata replied:
Re: мой любимый Хемар
И все же совесть его заела. Позже маршал нелегально вернулся в Польшу, чтобы участвовать в сопротивлении простым солдатом. Умер от сердечного приступа.
— On August 18th, 2009 02:15 pm (UTC), cancellarius replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 02:19 pm (UTC), karl_gustav replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 02:22 pm (UTC), cancellarius replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 02:27 pm (UTC), karl_gustav replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 02:33 pm (UTC), cancellarius replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 02:46 pm (UTC), karl_gustav replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 02:58 pm (UTC), cancellarius replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 03:20 pm (UTC), karl_gustav replied, “Re: мой любимый Хемар” · Expand
— On August 18th, 2009 07:48 pm (UTC), joanerges posted a reply · Expand
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 02:14 pm (UTC), beldmit commented:
А эта самая колониальная лига - она насколько официальная была? Или что-то типа наших маргиналов?
[User Picture]
On August 18th, 2009 02:54 pm (UTC), sarmata replied:
Не совсем. Это была общественная организация патриотической направленности, насчитывавшая в 1939 г. почти 1 млн. членов. Своей целью ставила пропаганду развития флота (особенно ВМФ) и активно занималась сбором средств на его строительство. Также ее целью было создание польских колоний (в Африке, Южной Америке и т.д.), причем подразумевалась мирная колонизация.
См.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Morska_i_Kolonialna
— On August 18th, 2009 04:19 pm (UTC), sarmata posted a reply · Expand
— On August 18th, 2009 05:13 pm (UTC), beldmit posted a reply · Expand
* * *
[User Picture]
On August 18th, 2009 02:40 pm (UTC), koolamesa commented:
Оказывается, не только мы стремились догнать и перегнать.

ЗЫ. Спасибо за подборку!
[User Picture]
On August 18th, 2009 02:57 pm (UTC), sarmata replied:
Да, и еще плановая экономика - "хит" 30-х.
— On August 18th, 2009 03:21 pm (UTC), koolamesa posted a reply · Expand
* * *
On August 18th, 2009 04:51 pm (UTC), smelding commented:
очень интересно, благодарю.
гм. смутно догадываюсь, какие чувства поляки испытывают к обломавшим всю малину немцам и русским.
* * *
[User Picture]
On October 18th, 2009 06:48 am (UTC), propovednick commented:
Истерия высасывается из пальца
Какой польский колониализм? Во второй четверти ХХ века? Не нужно выдавать желаемое за действительное.
* * *
On May 1st, 2010 09:10 am (UTC), xeus_top_98 commented:
Вы попали в Топ-30 Зиуса!
Ваш пост написан настолько интересно, что вы попали в Топ-30 Зиуса самых обсуждаемых тем в Живом Журнале.
Зиус поздравляет вас, и желает вам хорошего весеннего настроения!
* * *
[User Picture]
On September 22nd, 2010 07:51 am (UTC), bysmeta commented:
Надо было Сталину часть Польши отдать белорусам, им нужнее.
* * *
On December 31st, 2010 03:47 pm (UTC), brienxut commented:
Так держать! +1 Отличный пост.
* * *

Previous Entry · Leave a comment · Share · Flag · Next Entry